دومین جلسه کمیته فناوری اطلاعات شهرستان کرج برگزار شد

1397/09/14

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کرج،با حضور مهندس مجرد دومین جلسه کمیته فناوری اطلاعات شهرستان کرج در محل فرمانداری برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی مصوبات پیشین، وضعیت شبکه دولت در ادارات شهرستان کرج مورد پیگیری قرار گرفت.
مهندس طالبی مسئول فناوری اطلاعات فرمانداری -سرکارخانم مهندس نوری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز و مدیرعامل شرکت پژواک ارتباطات آتیه روشن و مسئولین محترم فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی و ادارات شهرستان در این جلسه حضور داشتند.