درباره سرویس ADSl

 

استفاده از فناوری ADSL با دسترسی آسان و قیمت مناسب در مقایسه با سرعت و سادگی کاربری از مهم ترین دلایل استفاده از این فناوری در میان کاربران است.پژواک راهکارهای متنوعی را ارائه می کند که می تواند بسته به نیاز خود ، از آنها استفاده نمایند.